நபிகளார்

மண்ணறையில் வெற்றி

மண்ணறையில் வெற்றி பெற நபி பற்றிய அறிவு அவசியமாகும் உலகில் நடக்கும் பல ...

வருகை பற்றிய முன் அறிவிப்பு

பெருமானார் தோற்றம் பெருமானார் (ஸல்) அவர்கள் தோற்றம் குறித்து எல்லா நபிமார்களும் முன் அறிவிப்பு செய்து வந்து இருக்கின்றனர் இம்முன் அறிவிப்புகளில்

நபிகளாரின் பிறப்பு

அகிலத்தின் அருட்கொடை, இறைத்தூதர்களின் தலைவர் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் மக்காவில் அமைந்துள்ள பனூ ஹாஷிம் பள்ளத்தாக்கில் பிறந்தார்கள்.

பிறந்து 7 ஆம் நாள்

குழந்தையைப் பெற்றெடுத்ததும், நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் தாத்தா அப்துல் முத்தலிபிற்கு இந்த நற்செய்தியைத் துவைபா என்ற அடிமை  தெரிவித்தார். மகிழ்ச்சியுடன்,

0Shares