Category: குர்ஆன்

குர்ஆன்

அந்த தலைப்புகளில் முதன்மையானது “குர்ஆன் விளக்கம்”. குர்ஆன் விளக்கத்தின் அவசியம்: நம்மில் பலர் குர்ஆன் ஓதுவது வழக்கம். அதன் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பையும் சில சமயங்களில் வாசிப்போம். அல்ஹம்துலில்லாஹ்! அத்துடன் அதன் சுருக்கமான விளக்கங்களை இதில் குறிப்பிட்டால் எனக்கும், மற்றவர்களுக்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக…