ஹதீஸ் பாடம் 2

குடி பெயர்தல் – ஹிஜ்ரத்

அடுத்து, ஒரு பொதுவான செயல் எண்ணத்தைப் பொறுத்து எப்படி மறுமை நன்மை பெற்று தரக்கூடியதாகவும் பெற்று தராததாகவும் ஆகிறது என்பதையும் இங்கு நபியவர்கள் விளக்குகிறார்கள்.

ஹிஜ்ரத் என்பது இஸ்லாத்தில் முக்கியமான ஒரு வணக்கமாகும் ஆனால் அது சில சமயம்  அல்லாஹ்வுக்காகவும் நடக்கிறது சுய தேவைக்காகவும் நடக்கிறது. ஒரு சிற்றூரில் இஸ்லாத்தை ஏற்கும் ஒருவர் பிற மதத்திலுள்ள சுற்றியுள்ளோர்  தொல்லை கொடுக்கிறார்கள் என்பதற்காக  இஸ்லாமிய சூழலுள்ள ஒரு பகுதிக்கு வந்து குடியேறுகிறார். அதே சிற்றூரில் இருந்து இன்னொரு முஸ்லிம் அதே பகுதியில் தொழில் செய்வதற்காக வந்து குடியிருக்கிறார். இருவரும் ஒரே பகுதியில் இருந்து ஒரே பகுதிக்கு தான் ஹிஜ்ரத் செய்திருக்கிறார்கள். ஆனால் முதலாமவரின் நோக்கம் அல்லாஹ்வின் மார்க்கத்திற்காக என்ற நிலையில் இருக்கிறது. அதற்கு மறுமையில் சிறப்பான  நன்மை உள்ளது. இரண்டாமவரின் நோக்கம் உலக நன்மையை பெறுதல் என்ற நிலையில் உள்ளது .அவருக்கு அவர் எதிர் பார்க்கும் உலக நன்மை தான் கிடைக்கிறது. இந்த நபிமொழி படி வணக்க வழிபாடுகள் ஏற்கப்படுவதற்கு உள்ளத்தில் எண்ணம் வைப்பது அவசியமாகும்.

எனவே நமது எல்லா செயல்களையும் அல்லாஹ்விற்காக மட்டும் செய்வோமாக ! 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Designer
0Shares