பெரும் பாவங்கள் 7

ஜகாத்தை மறுத்தல்

ஜகாத் என்பது இஸ்லாத்தின் கடமைகளில் மிக முக்கியமான கடமைகளில் ஒன்று அதை நிறைவேற்றாமல் இருப்பது மிகப் பெரும் பாவங்களில் ஒன்றாக குர்ஆனிலும் ஹதீஸ்களிலும் பல எச்சரிக்கைகள் வந்துள்ளன. 

குர்ஆனில் அல்லாஹ் கூறியுள்ளான் இணை வைப்பவர்களுக்குக்  கேடுதான் அவர்கள் ஜகாத்தை நிறைவேற்றாமலும்  மறுமையை நிராகரிக்கவும் செய்கின்றனர். 
மற்றொரு வசனத்தில் கூறுகிறான் யார் தங்கம் வெள்ளிகளை சேகரித்து அதை அல்லாஹ்வின் பாதையில்  செலவு செய்யவில்லையெனில் அவர்களுக்கு மறுமையில் பயங்கர வேதனையைப் பற்றி சுபச் செய்திக் கூறுங்கள்

நபி அவர்கள் கூறினார்கள் எவருக்கு ஒட்டகம், மாடு, ஆடு, கொடுக்கப்பட்டு அதற்குரிய ஜகாத்தை நிறைவேற்றவில்லையோ மறுமை நாளில் ஒரு பெரிய மைதானத்தில் அவரையும்அவரது  கால்நடைகளையும் கொண்டுவரப்பட்டு அவை தனது கொம்புகளினால் முட்டி கால்களினால் அவ மிதிக்கும் இந்த வேதனை  ஐம்பதினாயிரம் வருட அளவிற்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் அதன் பின் ஒன்று அவர் சுவனம் செல்வார் அல்லது நரகம் செல்வார் அதே போன்று யாருக்கு செல்வம் கொடுக்கப்பட்டு அந்த செல்வத்திற்குரிய ஜகாத்தை கொடுக்க வில்லையோ அந்த செல்வத்தை பாம்பாக மாற்றப்பட்டு அந்த பாம்பு அவனைக் கொத்திக் கொண்டிருக்கும் என்றும் வந்துள்ளது

 அபூபக்கர் அவர்கள் தங்களது ஆட்சி காலத்தில் கூறினார்கள் யார் நபி அவர்கள் உயிரோடு இருக்கும் சமயம் ஜகாத்தை நிறைவேற்றி இப்போது அதை கொடுக்க மறுத்தால் அவனோடு நான் போர் செய்வேன்.
மற்றொரு இடத்தில் அல்லாஹ் கூறுகிறான் எவர்கள் அல்லாஹ் கொடுத்த செல்வத்தை கஞ்சத்தனம் செய்து சேகரித்து வைத்துக் கொள்கிறார்களோ அவர்கள் தங்களது இந்த செயல் நல்லதாக எண்ணிவிட வேண்டாம் மாறாக அது அவர்களுக்கு கெட்டது தான். மறுமை நாளில் கஞ்சத்தனம் செய்து சேர்த்து வைத்த செல்வத்தை மறுமை நாளில் மாலையாக அணிவிக்கப்படும் வானங்களும் பூமிகளும் அல்லாஹ்விற்கே உரியவைகள் இன்னும் அல்லாஹ் நீங்கள் செய்கிறவற்றை நன்கு அறிந்தவனாக இருக்கிறான்

 
நபி அவர்கள் கூறினார்கள் யார் செல்வத்தை வைத்து அதற்குரிய ஜகாத்தை நிறைவேற்றவில்லையோ அந்த செல்வத்தை அவரிடமிருந்து எடுக்கப்பட்டு அதனுடைய ஜகாத்தை நாம் கொடுப்போம் இது அல்லாஹ்வின் கடமைகளில் முக்கிய கடமையாகும் 

ஒரு அறிவிப்பில் நபி அவர்கள் கூறினார்கள் எல்லா மனிதர்களுக்கு முன்னால் நரகிலே மூன்று நபர்கள் நுழைவார்கள் முதலாமவர்  அநியாயம் செய்யும் அரசன் இரண்டாமவர்  செல்வம் கொடுக்கப்பட்டு அதற்குரிய ஜகாத்தை நிறைவேற்றாத மனிதர் மூன்றாமவர் வறுமையில் இருந்தும் பெறுமை அடித்துக் கொண்ட நபர் எனவே ஜகாத் என்பது இஸ்லாத்தில் மிக முக்கியமான கடமைகளாகும் அதை முறையாக நிறைவேற்றுவதற்கு அல்லாஹ் உதவி செய்வானாக !

0Shares