2 ஆம் பக்கம் பாவங்கள்

பாவங்கள் 3 ஆம் பக்கம் 

பெரும் பாவங்கள் 2

முஸ்லிமை கொலை செய்தல்

அல்லாஹ் கூறுகிறான்: “யார் இறை நம்பிக்கை கொண்ட ஒரு ஆத்மாவை வேண்டுமென்றே கொலை செய்கிறாரோ அவரது தண்டனை நரகத்தில் நெடுங்காலம் இருப்பதாகும். ......

பெரும் பாவங்கள் 3

சூனியம்

இறைநிராகரிப்புச் செயலாகும். அது மனிதனை அழித்தொழிக்கும் ஏழு பெரும் பாவங்களில் ஒன்றாகும். சூனியம் என்பது எந்தப் பயனையும் பெற்றுத்தராத, மாறாக தீமைகளையே விளைவிக்கும்

பெரும் பாவங்கள் 4

தொழுகையை விடுதல்

இஸ்லாத்தில் பெரும் பாவங்களில் ஒரு பாவம் தொழுகையை விடுவதாகும் அல்லாஹ் குர்ஆனில் கூறுகிறான் நல்லோர்களுக்கு பிறகு வந்த சில தீயவர்கள்

பெரும் பாவங்கள் 5

ஜகாத்தை மறுத்தல்

ஜகாத் என்பது இஸ்லாத்தின் கடமைகளில் மிக முக்கியமான கடமைகளில் ஒன்று அதை நிறைவேற்றாமல் இருப்பது மிகப் பெரும் பாவங்களில் ஒன்றாகும் அதை நிறைவேற்றாமல்

0Shares