நபிகளார் 11 அவர்களின் பிள்ளைகள்

நபி (ஸல்) அவர்களின் பிள்ளைகள்

  • நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்கு பல மனைவிகள் இருந்தாலும், அவர்களில் முதலில் மணந்த சிறப்பை கதீஜா (ரலி) அவர்கள் தான் அடைந்தார்கள்.  (السيرة النبوية لأبي الحسن الندوي ١٧٢ )
  • கதீஜா (ரலி) அவர்களின் பிள்ளைகள்
  • நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்கு கதீஜா (ரலி) அவர்களின் மூலம் நான்கு பெண் மக்களும் மூன்று ஆண் மக்களும் நபியின் அடிமையான மாரியா (ரலி) அவர்களின் மூலம் ஒரு மகனும் பிறந்தனர்.
  • அவர்களின் வரிசைப்படி, காசிம், ஜைனப், ருகைய்யா, ஃபாத்திமா மற்றும் உம்மு குல்சும் ,அப்துல்லாஹ் இவருக்கு தையிப் / தாஹிர் என்றும் கூறுவர் அதற்குப் பின்  இப்ராஹீம்  என்ற ஆண் பிள்ளை பிறந்தது  அவர்களில் பாத்திமாவைத் தவிர்த்து அனைத்து பிள்ளைகளும் நபியின் வாழ்நாளிலேயே இறந்துவிட்டனர்.  (அர்ரஹீக் 82)
0Shares