3 ஆம் பக்கம் நபிகளார்

நபியின் பதின்ம பருவம்

பாட்டனாரின் மறைவு மற்றும் புதிய பாதுகாவலர்: நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் பாட்டனார் அப்துல் முத்தலிபின் மறைவுக்குப் பிறகு, நபியை பாதுகாக்கும் பொறுப்பு

நபியின் திருமணம்

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்கு 25 வயதானபோது, கதீஜா (ரலி) அவர்களின் வியாபார பொருட்களுடன் சிரியாவிற்கு வியாபார நிமித்தமாக சென்றார்கள் அவர்களுடன் ....

நபியின் பிள்ளைகள்

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்கு பல மனைவிகள் இருந்தாலும், அவர்களில் முக்கியமானவர் கதீஜா (ரலி) அவர்கள் தான். கதீஜா (ரலி) அவர்களின் பிள்ளைகள் ......

0Shares