2 ஆம் பக்கம் நபிகளார்

நபிகளார் பக்கம் 3 நபியின் திருமணம், நபியின் பிள்ளைகள்

  பால்குடி பருவம்

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் தாயார் ஆமினாவுக்குப் பிறகு ஒரு வாரம் கழித்து, அபூலஹப் என்பவரின் அடிமைப் பெண் `ஸுவைபிய்யா` அன்னளாருக்கு பாலூட்டினார்

உள்ளம் கழுப்பட்ட நிகழ்வு

நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு இரண்டு வயது ஆனபோது, அவர்களின் செவிலித்தாய் ஹலீமா அவர்கள் நபியவர்களை மக்காவிலிருந்து தனது இருப்பிடமான தாயிஃபிற்கு

தாயாரின் மரணம்

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஆறு வயது ஆனபோது, தனது தாயார் ஆமினா அவர்களுடன் தாயின் உறவினர்களை மதினாவில் சந்திக்க சென்றார்கள்

பாட்டனாரின் மரணம்

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் தாயார் ஆமினாவின் மரணத்திற்குப் பிறகு, நபியின் வளர்ப்பதற்கான பொறுப்பை பாட்டனார் அப்துல் முத்தலிப் ஏற்றுக்கொண்டார்கள்.

0Shares